Top
Menu Luk
asfalt

Asfalt viden


Fem facts du ikke vidste om asfalt

  1. Vedligeholdelse af asfalt

Der er lavet undersøgelser omkring vedligeholdelse af asfalt og det viser sig, at det er næsten 3 gange så dyrt at udskyde vedligeholdelsen af asfalt i forhold til at vedligeholde undervejs. Dette skyldes ofte, når f.eks. gamle asfaltbelægninger sprækker og der dermed kan trænge vand ind under asfalten. 

  1. Manglende vedligeholdelse

Dansk Vejforening dokumenterede i 2012, at fejl og mangler på de kommunale landeveje skaber usikkerhed og fare for færdselssikkerhed. Man har fundet frem til, at op til 30% af alle færdselsulykker har enten fejl eller mangler en medvirkende årsag i mere eller mindre grad. Disse omtalte fejl og mangler skyldes ofte, at kommunerne ikke sætter nok penge af til en tilbagevendende vedligeholdelse i form af belægninger, skilte, autoværn, revneforsegling, lapning af huller og meget andet.

  1. Usammenhængende infrastruktur

Der er et stort behov for, at vi får udarbejdet en større plan for f.eks. motorveje og generelt større veje. Hvis vi fortsætter med, at bygge motorveje og togbaner uafhængigt af hinanden, ender vi med at skabe endnu mere trafik og kaos, da erhvervslivets og arbejdsmarkedets behov langsomt bliver større og større. Derfor er vi nødt til at stable en plan på banen, som kan række langt ud i fremtiden. 

  1. Vækst og beskæftigelse

Asfalt veje skaber både vækst og beskæftigelse. Ifølge virksomheder er gode veje med til at skabe et godt erhvervsklima. Derudover har det stor betydning for mobiliteten på arbejdsmarkedet. Danskerne er ofte mere villige til at tage bilen, frem for bus og tog, når de pendler rundt i Danmark.

  1. Kørselsafgifter

Kørselsafgifterne på de asfalterede veje, har nedbragt mængden af biler, hvilket også var mening. Dog aftager effekten med tiden. Det gør den fordi afgifterne langsomt bliver en del af økonomien, ligesom vi sætter penge af til mad hver måned. Derfor er den eneste langtidsholdbare løsning, at skabe en effektiv trafikinfrastruktur, som forebygger trængsel på vejene.

Få information om asfalt priser, er det ikke vildt dyrt?