Top
Menu Luk
asfalt til alle formaal

Asfalt til Alle Formål


Vi har tidligere redegjort for, hvordan asfaltbranchen udmærker sig med brugen af genanvendelige materialer. Asfaltbranchen har gennem de sidste 40 år fokuseret på at optimere produktionen af asfalt, ved at genbruge opbrydningen af gammelt asfalt, for dermed at udnytte bitiumen bedst muligt. Det er i denne forbindelse relevant at kigge på, hvor stor en del af landet, der bliver belagt med denne miljørigtige belægningsfrom.

Veje og stier

Veje og stier er den typiske association til asfalt. Størstedelen af Danmarks ruter er belagt med asfalt, som letter transportmulighederne for især biler, lastbiler, busser etc. Det har gennem årtier fremmet infrastrukturen, ikke kun i Danmark, men i hele verden.

Det gælder også stierne til cyklister og knallerter. Men hovedsageligt gavner det transportmulighederne, der er til gavn for import og eksport, turister og postvæsenet. 

Vejbump

Vejbump er en inkarneret del af bybilledet, hvor de lave bakketoppe kuperer byens asfalterede terræn. Vejbump findes i alle former og størrelser. De er til gavn for regulerings af hastighedsniveauet, hvilket er med til at reducere eksempelvis antallet af uheld ved påkørsel.

Ofte anlægges vejbump også i nærheden af skoler og andre institutioner, hvor hastigheden skal reduceres for at beskytte børn og andre udsatte mod bilister, der gennemkører området med høj hastighed. Vejbump kan etableres overalt, hvorfor det altid er en god idé at kontakte Asfaltfirmaet, hvis behovet opstår for en regulering af den hastighed, der forgår i trafikken i nærområdet.

Parkeringspladser

Asfalten er typisk også en grundlæggende del af princippet bag parkeringspladser. Pladserne inviterer bilisterne ind på et område omkring eksempelvis indkøbscentre, shoppingcentre, foreninger, arbejdspladser og institutioner.

Indkørsler

Indkørsler leder bilister og cyklister fra de offentlige kørebaner ind til private hjem, villaer eller erhvervsboliger. Indkørsler findes i flere forskellige længder og former. Uanset, hvordan underlaget former sig vej frem til boligen, så sørger Asfaltfirmaet for at asfaltbelægningen fører dig frem til carporten og døren smidigt og fermt. 

Aktivitetsbaner

Det er også populært at belægge diverse aktivitetsbaner og -pladser med asfalt. Flere legepladser i offentlige områder er grundlagt med asfalt. Skoler og fritidsinstitutioner benytter sig også flittigt af det stabile underlag. Især boldbaner og multibaner til udendørs fodbold, basket og meget andet bliver belagt med asfalten. 

Der er i denne forbindelse oprettet sportsgrene, hvor asfaltbelægningen har en afgørende betydning for at aktiviteten overhovedet kan lade sig gøre.

Lapning

Indtil nu har vi argumenteret for, hvor stor en del af landets flader, der bliver belagt med det stabile underlag. Asfalten har dog en levetid, som naturligvis afhænger af asfaltens kvalitet. Derfor forekommer revner og huller inden for en tid, der bliver influeret af vejr og de forhold asfalten bliver udsat for – så som tyngde. 

Asfaltfirmaet kører kun med den bedste kvalitet, og den bliver belagt af de rigtige maskiner til formålet. Vores medarbejdere er dybt professionelle og vi sørger altid for at rådgive om forholdene, der gør sig gældende i forhold til levetid.

Lapning og reparation af huller og revner er desuden et speciale, og vi sørger altid for at kundens problem bliver løst med et holdbart og stabilt alternativ.

Stribearbejde

Uanset om det gælder veje, stier, vejbump, parkeringspladser, indkørsler, opkørsler, aktivitetsbaner etc. Så kan det være aktuelt at inddele asfaltområderne med stribearbejde. Her sørger Asfaltfirmaet også for at striberne er af bedste kvalitet, som ikke uden videre ekstrem ballast misdannes.

Asfaltfirmaet tager imod alle typer af opgaver. Vores asfalt og evner kan videreføres til stort set alle formål. Du skal blot ringe og udfordre vores venlige og professionelle personale. Så rådgiver vi og vejleder med viden om tilgang, omfang og pris.

Kontakt LT-Asfalt hvis du skal have en god pris på ny asfalt.

Få information her